ROCKET DESIGN STUDIO

Szukaj

Formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY*

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dodatkowe informacje:

  • data odbioru Towaru _______________________________________________
  • adres konsumenta________________________________________________
  • nr konta bankowego** ________________________________________________

Data

Podpis konsumenta*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

**opcjonalnie

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów