ROCKET DESIGN STUDIO

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROCKET DESIGN STUDIO MARTA MITUTA

Data publikacji: 10.05.2019

Sklep internetowy rocketdesign.pl działający pod adresem: https://rocketdesign.pl należy do Marty Mituty, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Rocket Design Studio Marta Mituta z siedzibą w Łodzi (94-047), Al.Wyszyńskiego 37/11, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 732 184 84 24, REGON 381382213.Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest:

telefonicznie: numer telefonu: +48 601 52 68 68, +48 600 82 41 41 (w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 18.00);
mailowo: adres poczty elektronicznej: info@rocketdesign.pl (w dni robocze od godz. 09.00 do godz. 16.00);
listownie: adres miejscowy do doręczeń: j.w.

1. Definicje

a. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

- Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
- Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
- Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
- Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
https://rocketdesign.pl/regulamin-sklepu-rocket-design-studio/
- Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://rocketdesign.pl ,
- Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
- Sprzedawca – Marta Mituta, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy Rocket Design Studio Marta Mituta z siedzibą w Łodzi (94-047), Al.Wyszyńskiego 37/11, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 732 184 84 24

2. Postanowienia wstępne

a. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

b. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

c. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
-dostęp do Internetu,
-standardowy system operacyjny,
-standardowa przeglądarka internetowa,
-posiadanie aktywnego adresu e-mail.

d. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

e. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

a. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

b. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.

c. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie- jako Gość.

d. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

e. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

4. Składanie zamówienia

a. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako Gość.

b. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.

c. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

- wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

- z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,

-zalogować się do swojego konta w Sklepie - "Zaloguj się", założyć konto lub wybrać opcję „Kontynuuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

-wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

-podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

-zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

-kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

d. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub PayPal, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu przelewy24.pl lub PayPal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

e. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24 lub PayPal, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5. Formy dostawy i metody płatności

a. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
- za pośrednictwem Poczty Polskiej SA;
- za pośrednictwem firmy kurierskiej;
- za pośrednictwem Paczkomatu InPost.

b. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

c. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

d. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa ok. 7 (siedmiu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).

e. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.

f. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

g. Dostępne formy płatności kartami płatniczymi:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
Przy płatnościach kartą czas realizacji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji banku.

h. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
- płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl oraz PayPal

6. Realizacja zamówienia

a. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

b. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.

c. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

d. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

e. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

f. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zawarcia umowy.

g. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

h. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

i. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Odstąpienie od umowy Konsumenta

a. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

b. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

c. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

d. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://rocketdesignstudio.shoplo.com/strona/formularz-odstapienia-od-umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

e. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

f. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

g. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

h. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

i. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

j. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

k. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. Odpowiedzialność za wady

a. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

b. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

c. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
- żądać wymiany produktu na wolny od wad,
- żądać usunięcia wady,
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

d. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

e. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://rocketdesign.pl/zwrot-i-wymiana/ jednak nie jest to obowiązkowe.

f. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

g. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

h. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

9. Dane osobowe – polityka prywatności

a. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies, znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://rocketdesign.pl/polityka-prywatności/ oraz w punktach poniżej.

b. Administratorem sklepu jest Marta Mituta, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Rocket Design Studio Marta Mituta z siedzibą w Łodzi (94-047) Al.Wyszyńskiego 37m.11, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 732 184 84 24.

c. Kontakt z Administratorem sklepu możliwy jest pod adresem e-mail: info@rocketdesign.pl.

d. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się znaczenie następujących pojęć w brzmieniu poniżej:

- Administrator – Marta Mituta

- Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://rocketdesign.pl

- Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.

d. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie takich jak formularz założenia konta, formularz zamówienia, formularz zapisu do Newslettera.

e. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

f. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika w Sklepie internetowym www.rocketdesign.pl . Odbywa się to zgodnie z obowiązującym prawem – ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik ma wgląd do przetwarzanych danych osobowych w każdej chwili.

g. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.

h. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu do Newslettera, przetwarzane są w celu przesyłania Newslettera.

i. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

j. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

k. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
– prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem info@rocketdesign.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do Newslettera, dodać komentarz na blogu lub po prostu skontaktować się ze mną.

Gwarantuję Państwu poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

l. Administrator zobowiązuje się do wysyłania wiadomości na temat e-mail marketingu i wydarzeń związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego Rocket Design Studio z częstotliwością maksymalnie 1 wiadomości tygodniowo. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku Newslettera jest Państwa zgoda wyrażona poprzez zaznaczanie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do Newslettera. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać.

ł. Wszelkie przykłady niezamawianej poczty prosimy zgłaszać na adres info@rocketdesign.pl. Po otrzymaniu maila od Państwa, postaramy się jak najszybciej rozwiązać ten problem.

m. Subskrybent Newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji będący nieodzownym elementem każdego Newslettera otrzymanego z Rocket Design Studio. W możliwie najkrótszym czasie Państwa dane zostaną usunięte z prowadzonej przez nas bazy danych.

n. Podczas składania zamówienia muszą Państwo podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj.imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres dostawy. Jeśli takie dane zostały podane wcześniej, zostaną one automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze istnieje możliwość ich modyfikacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu, jest wykonanie warunków umowy.

o. Podane w formularzu zamówienia dane zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia, tj. data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

p. W przypadku wystawienia faktury, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do jej wystawienia. Podstawa prawną do przetwarzania Państwa danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym państwa dane będą w naturalny sposób przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

10. Polityka cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • o dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 8. o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 9. o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 10. o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 11. o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 13. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 14. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

a. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

b. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

c. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.

d. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


12.Postanowienia końcowe

a. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
b. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Rocket Design Studio Marta Mituta

Al.Wyszyńskiego 37/11

94-047 Łódź

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY*

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dodatkowe informacje:

 • data odbioru Towaru _______________________________________________
 • adres konsumenta________________________________________________
 • nr konta bankowego** ________________________________________________

Data

Podpis konsumenta

*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

**opcjonalnie

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów